Thông tin hồ sơ doanh nghiệp
Loại hình doanh nghiệp Công ty Thương mại
Giấy phép kinh doanh

Tên công ty: trungtamgachre.com

Mã doanh nghiệp:

Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970

Địa chỉ đăng ký kinh doanh:

Số lượng nhân viên: