Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 918

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 918

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2589

Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2589

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 922

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 922

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 939

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 939

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 959

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 959

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.

Tiết kiệm thời gian! Nhận người bán xác minh cho chương trình

Người bán sẽ liên lạc với bạn qua email này.
Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2588

Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2588

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 915

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 915

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 936

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 936

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Đá ghép 4 màu

Đá ghép 4 màu

Liên hệ

Đá ghép 4 màu được lấy từ những mảnh Đá Bóc Lồi Vàng, Đá Bóc Lồi Trắng Sữa, Đá Bóc Lồi Đen có kích thước dài ngắn khác nhau (thường 5-10 cm), sau đó đem ghép lại bằng keo, nên bề mặt viên đá gồ ghề lồ
Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2592

Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2592

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Đá ghép xanh vàng Đà Nẵng

Đá ghép xanh vàng Đà Nẵng

Liên hệ

Đá ghép xanh vàng Đà Nẵng được lấy từ những mảnh đá chẻ tự nhiên màu vàng đất và màu xanh đen có kích thước dài ngắn khác nhau (thường 5-10cm), sau đó đem ghép lại bằng keo, nên bề mặt viên đá gồ ghề&
Đá ghép xanh đen Đà Nẵng

Đá ghép xanh đen Đà Nẵng

Liên hệ

Đá ghép xanh đen Đà Nẵng được lấy từ những mảnh đá xanh đen có kích thước dài ngắn khác nhau (thường 5-10cm), sau đó đem ghép lại bằng keo, nên bề mặt viên đá gồ ghề lồi lõm và giữ được vẻ thô tự nhiê
Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2596

Gạch mosaic thủy tinh 25x25x4mm MT-MH 2596

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 920

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 920

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.
Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 956

Gạch mosaic gốm sứ 48x48x6mm MT-MHG 956

Liên hệ

Gạch mosaic được tạo thành từ nhiều viên gạch nhỏ kết dính với nhau bằng loại băng keo chuyên dụng tạo thành những vỉ gạch vô cùng chắc chắn.