Đá Granite Trắng Suối Lau

Đá Granite Trắng Suối Lau

Liên hệ

Đá Granite còn gọi là đá hoa cương. Granite xuất phát từ tiếng Latinh là granum, nghĩa là hạt để nói đến cấu trúc hạt thô của đá kết tinh. Là một loại đá mác ma xâm nhập...