Ngành gạch ngói: Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

Ngành gạch ngói: Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

Liên hệ

Sử dụng đèn natri để chiếu sáng Qua các DN được kiểm toán, hầu hết đều đang sử dụng đèn neon T10 và đèn thủy ngân cao áp để chiếu sáng.