Danh mục con

Búa

Ampe kìm

Bút thử điện

Máy bắn đinh

Súng phun sơn

Cờ lê

Dụng cụ cắt gọt

Mỏ lết

Kìm

Thước

Tô vít

Kéo

Đồng hồ vạn năng

Lục giác chìm

Ê tô